Alouminco Εκτύπωση E-mail

     

 

 

Συντελεστές υαλοπινάκων

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ K HIGH PERFORMANCE LB63  
  Ug    
ΣΥΝΘΕΣΗ αερα 100% αργκον 90%    
HighPerformance 4- 12- 4 1,9 1,6    
HighPerformance 4- 14- 4 1,8 1,5    
HighPerformance 4- 16- 4 1,7 1,5    
HighPerformance 4- 12- 5 1,9 1,6    
HighPerformance 4- 14- 5 1,8 1,5    
HighPerformance 4- 16- 5 1,7 1,5    
HighPerformance 4- 18- 5 1,7 1,5    
HighPerformance 4- 12- 6 1,9 1,6    
HighPerformance 4- 14- 6 1,8 1,5    
HighPerformance 4- 16- 6 1,7 1,5    
HighPerformance 6- 12- 4 1,9 1,6    
HighPerformance 6- 14- 4 1,8 1,5    
HighPerformance 6- 16- 4 1,7 1,5    
HighPerformance 6- 12- 5 1,9 1,6    
HighPerformance 6- 14- 5 1,8 1,5    
HighPerformance 6- 16- 5 1,7 1,5    
HighPerformance 4- 12-ΤΡ(3+3) 1,9 1,6    
HighPerformance 4- 14-ΤΡ(3+3) 1,8 1,5    
HighPerformance 4- 16-ΤΡ(3+3) 1,7 1,5    
HighPerformance 4- 12-ΤΡ(4+4) 1,9 1,6    
HighPerformance 4- 14-ΤΡ(4+4) 1,8 1,5    
HighPerformance 4- 16-ΤΡ(4+4) 1,7 1,5    
HighPerformance 4- 18-ΤΡ(4+4) 1,7 1,5    
HighPerformance 6- 12-ΤΡ(3+3) 1,9 1,6    
HighPerformance 6- 14-ΤΡ(3+3) 1,8 1,5    
HighPerformance 6- 16-ΤΡ(3+3) 1,7 1,5    
HighPerformance 6- 12-ΤΡ(4+4) 1,9 1,6    
HighPerformance 6- 14-ΤΡ(4+4) 1,7 1,5    
HighPerformance 6- 16-ΤΡ(4+4) 1,5 1,5    
         
Για σύνθεση του high performance 4 χιλ με EKO 4χιλ ο συντελεστης Κ έχει ως εξής:        
         
ΣΥΝΘΕΣΗ αερα 100% αργκον 90%    
HighPerformance 4- 16- 4xιλ ΕΚΟ 1,4 1,1